Digi Publishing

Din komplette samarbeidspartner

Med det digitale
hjelper vi deg fra A til Å

Om oss

Digi Publishing AS er et uavhengig norsk byrå, etablert i 2011. Hensikten bak å starte Digi Publishing AS var og er fremdeles i dag å hjelpe små og mellomstore bedrifter med å ta i bruk de rette digitale kanalene, samt sørge for at man bruker de markedsmidlene man har til rådighet på en best mulig måte.

Vårt hovedkontor ligger i dag i Trondheim, men vår kundemasse ligger godt fordelt over hele Norge. Vi har spesialisert oss innen rådgivning, annonsering på tvers av alle digitale flater samt produksjon av ulike software løsninger til våre kunder.

Vi består i dag av en blanding av utviklere, webdesignere og rådgivere som står klare til å bistå våre kunder. Vår visjon og målsetning er å hjelpe våre kunder slik at de tilpasser seg en hverdag som blir mer og mer digitalisert. Vi vil sammen med deg legge en strategi som sørger for at vi treffer dine kunder og får kommunisert med de på en kostnadseffektiv og riktig måte. Markedsføring skal og bør tenkes på som en investering og det er vår jobb og sørge for at vi sammen med våre kunder finner de kanalene som gir best avkastning.
Personvern